Inuriki Bjørk

Inuriki Bjørk
- Maja


  • F.  31.07.2021
    E. Boxerknock Blameless
    U. Birkeboxer Nelda


HD: E
HD-index: 77
Spondylose: 2 (15mnd)
Aortastenose: Vil ikke bli testet ettersom det er uaktuelt å bruke henne i avl.

Mentaltest: 

Utstilling: